מוגנות

"מוגנות" בבתי הספר הינה תוכנית בתחום החינוך במסגרת תוכנית "עיר ללא אלימות".
התוכנית מתמקדת בנושאים הקשורים למניעת אלימות בבתי הספר ויצירת תחושת מוגנות על ידי מדריכי מוגנות


 

מדריך מוגנות בבית הספר
מדריך המאפשר את הגברת הנוכחות הבוגרת בבית הספר. תפקידו של המדריך הוא לסייר בכל שטחי בית הספר, בדגש על: קפיטריה, חצר, מסדרון, שירותים.

המדריך עוקב אחר התרחשותם של תופעות כמו שוטטות, אירועי אלימות, ונדליזם, איומים, חרמות ושמועות על התנהגויות נוספות המתרחשות בבית הספר (למשל אלימות ברשת). המדריך מדווח להנהלת בית הספר ולגורמים הרלוונטיים בתוכו על המידע, מעודד ומסייע פניות וקשרים בין תלמידים לבין הצוות בבית הספר. המדריך מהווה מודל לחיקוי ואוזן קשבת לתלמידים. לצד מקומו באיסוף המידע על התנהגויות סיכון, המדריך לוקח חלק מרכזי בחיבור תלמידים לתכניות חינוך בלתי פורמאליות שמציעה הקהילה ואף מלווה מיזמים חברתיים בהם התלמידים לוקחים חלק.


מנחים של עיר ללא אלימות
אנשי מקצוע המרכזים את עבודת החינוך במסגרת תכנית עיר ללא אלימות. המנחים מסייעים לראש מנהל החינוך ומנהל התכנית ביישוב בהובלה של ועדת החינוך ובקידום היוזמות והמענים הקהילתיים שיוזמת הועדה. המנחים אחראים גם על הדרכה שוטפת של מדריכי המוגנות בבית הספר, ועל עיבוד המידע הנאסף על ידי המדריכים לצורך זיהוי סוגיות מרכזיות הדורשות התייחסות וטיפול.


באור יהודה פועלים 3 מדריכי מוגנות: בי"ס יובלים ז'-ח', יובלים ט' -י', מסכים.

negishut icon עבור לתוכן העמוד