דלג על בר עליון
בר עליון
דלג על בר ימין
בר ימין
דלג על Calendar
Calendar

לוח אירועים

לכל האירועים
דלג על Banners
Banners
דלג על Banners
Banners
חוגים ופעילויות לכל המשפחה
הקתדרה העממית
הרפורמה במחלקת הגבייה
הסדרי החנייה החדשים בעיר
הנחיות למניעת יתושים ונחשים
התנדבות
מחיר למשתכן
היכל התרבות

סמכויות ותפקידים

מר רמי בן סעדון, מכהן כמבקר העירייה, האחראי לעבודת הביקורת ומתווה את דרכי והסדרי הביקורת.

 

 

סמכויות ותפקידי מבקר העירייה:

 

הביקורת ברשויות המקומיות פועלת מכוח החוק ומהווה נדבך חשוב ביותר במערכת השלטון המקומי.

 

פקודת העיריות מגדירה במפורש את מכלול תפקידיו של מבקר העירייה.

 

בין היתר נקבע כי המבקר יבדוק את פעולות העירייה, אם נעשו על פי החוק תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.

 

מבקר העירייה, במסגרת תפקידו ובמהלך עבודתו, רשאי לבדוק את פעולותיהם של ראש העירייה, חברי מועצת העירייה ועובדי העירייה.

 

מבקר העירייה רשאי אף לבצע ביקורת בכל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר העירייה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב, או אשר משתתפת במינוי הנהלתם. כמו כן, יכול מבקר העירייה להרחיב את ביקורתו גם לגבי עמותות המקבלות תמיכה מהעירייה בנוסף, חל הדבר לגבי המועצה הדתית שבתחום העירייה.

 

מבקר העירייה מגיש דוח ביקורת אחת לשנה ובו סיכום פעולות הביקורת שנערכו, פירוט הלקויים שנמצאו והמלצות למניעת הישנותם. דוח מבקר העירייה לאחר הדיון בו במועצת העירייה מתפרסם בציבור.

 

המבקר קובע את תוכנית עבודתו השנתית, את הדרכים לביצועה ומכין מדי שנה את הצעת תקציבו.

 

ראש העירייה וסגניו וחברי המועצה, עובדי העירייה וכל אדם העובד בגוף מבוקר ימציאו למבקר, על פי דרישתו, כל מסמך שברשותם אשר לדעת מבקר העירייה דרוש לצורכי הביקורת ויתנו למבקר העירייה כל מידע, או הסבר שיבקש בתוך התקופה הקבועה בדרישה ובאופן הקבוע בה.

 

בנוסף רשאי המבקר להגיש דוח על ממצאי ביקורת שערך בכל עת שיראה לו או כאשר ראש העירייה או הוועדה לענייני ביקורת דרשו ממנו לעשות כן.

 

פקודת העיריות

 


 

יצירת קשר


מזכירת מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור

גב' ריטה בנימינוב

טל' 03-5388805

פקס' 15335388805
רח' לו סקלאר 1, אור יהודה negishut icon עבור לתוכן העמוד