מדור גני ילדים

 

  

אודות המחלקה


מחלקת גני הילדים אחראית על גני ילדים בעיר. תפקידה לשמור על מערכת גני ילדים איכותית, חדשנית, מובילה ואטרקטיבית. היחידה מפעילה בגנים תוכניות שונות, דוגמת קידום כישורי השפה של הילדים, פעילות עם מחשבים ומוזיקה והפעלת ספרייה בכל גן.
 
המחלקה יוזמת ומפעילה פרויקטים מיוחדים לקידום והעשרה של ילדי הגנים ותוכניות מיוחדות (תוכנית גן ירוק ותוכנית גן מוזיקלי). כמו כן היא אחראית לרישום ושיבוץ הילדים בגנים.
 

 

המח' אחראית של השירותים הבאים:


← שיבוץ עובדים, סייעות, ממלאות מקום וסייעות פרטניות לילדי הגנים הזקוקים לכך (ילדים עם מוגבלויות המשולבים בגנים הרגילים).

← פיקוח ובקרה על תוכנית עבודה ועל סדר יום בגנים בשיתוף עם הפיקוח של משרד החינוך, בחינוך הממלכתי והממלכתי דתי.

← אחריות על ציוד לגנים: מתקנים, ציוד וריהוט לגן, מחשבים, ציוד שוטף,

← רכישות מול ספקים ותיאום תחזוקת גני הילדים מול מחלקות התחזוקה, ההנדסה והתברואה.

← השתתפות בועדות שילוב.

← השתתפות בועדות השמה - יו"ר ועדת השמה לילדי הגנים.

← פתיחת גנים חדשים - טיפול בהצטיידות ובפתיחה תקינה.

← ביצוע ביקורים שוטפים בגני הילדים במהלך השנה, בכל שעות הפעילות של הגן.

← מעקב אחר ביצוע הפרויקטים.

← רישום ושיבוץ ילדי העיר בגנים. (ילדי חובה ניתן לרשום באמצעות האינטרנט).


 

רישום באמצעות אתר האינטרנט

 

עיריית אור יהודה מפעילה שירות רישום לגנים העירוניים באמצעות אתר האינטרנט העירוני.
מטרת השירות לייעל ולשפר תהליכים, אותם מבצעת העירייה לרווחת תושבי אור יהודה.

 

טלפון:

073-3388300                      

0733388295  

0733388303

negishut icon עבור לתוכן העמוד