שת"פ בין מחלקות הרווחה והחינוך

למשפחתו של התלמיד ולסביבה החיצונית לבית הספר/גן הילדים השפעות נרחבות על תפקודו של התלמיד במסגרת החינוכית. לפיכך, שיתוף פעולה בין עובדי החינוך והרווחה מהווה תנאי הכרחי לקידומו של התלמיד ולשיפור תפקודו הלימודי, החברתי והרגשי.

שיתופי הפעולה חינוך - רווחה באים לידי ביטוי בין השאר בפעילויות הבאות:

- קשר ישיר בין יועצת המוסד החינוכי והפסיכולוגית לעובדת הסוציאלית של משפחת התלמיד.

- ישיבות בין-מקצועיות בתוך המוסד החינוכי בהשתתפות העובדת הסוציאלית המשפחתית.

-  וועדות היוועצות לתלמידים בעלי קשיים מורכבים. בוועדות אלה משתתפים בתי הספר, מחלקת החינוך ומחלקת הרווחה, כולל מנהלות שתי המחלקות.

- פורום משותף חינוך - רווחה המתכנס במועדים קבועים במהלך שנת לימודים. הפורום דן בסוגיות עקרוניות ופרטניות הנוגעות לשיתוף הפעולה בין המחלקות במטרה לטייב, לייעל ולקדם את הטיפול והשירות ל"לקוחות" שהינם משותפים לשתי המחלקות.

- הפעלת מועדוניות משותפות ומועדוניות טיפוליות בשיתוף פעולה בין היחידה לביקור סדיר ומחלקת הגנים במחלקת החינוך לבין מחלקת הרווחה. נערכות ישיבות משותפות לצוותי המועדוניות יחד עם גורמי הרווחה והחינוך המפקחים על תכניות המועדוניות ויישומן בשטח. כמו כן מתכנס במחלקת הרווחה צוות היגוי למועדוניות אלה הכולל נציגים משתי המחלקות וכן מפקחת בכירה מהרווחה והממונה על הטיפול בפרט במחלקת החינוך.

- השתתפות נציגי מחלקת החינוך ומוסדות החינוך בוועדות תכנון טיפול המתקיימות במחלקת הרווחה.

- השתתפות של עובדים סוציאליים ממחלקת הרווחה בוועדות השמה, בהתאם לתלמיד וצרכיו המיוחדים הנידונים על ידי הוועדה.

- השתתפות של נציגי הרווחה והחינוך בצוותי החשיבה שמתקיימים בכול מחלקה, במסגרת תכנית "עיר ללא אלימות".

negishut icon עבור לתוכן העמוד