הסעות


כללי
 
מחלקת ההסעות אחראית על מערך ההסעות של התלמידים, בניית מסלולי הנסיעה, שיבוץ התלמידים, הסדרת הסעות התלמידים בחינוך המיוחד ותאום סייעות מלוות להסעות אלה.


השירותים שעליהם אחראית היחידה להסעות תלמידים:

• פתרון בעיות המתעוררות בתפעול השוטף של מערך ההסעות, (כדוגמת רכב הסעה שלא הגיע, איחורים, היעדרות מלווה וכו').         
• בעיות משמעת בהסעות
• איתור מלוות והתאמתן לכל מסלול
• טיפול בתלונות של הגורמים השונים: בתי ספר, הורים ומלוות
• סיוע בהכנת מכרזי הסעות
• היערכות לרישום להסעות לשנה הבאה
• עדכון מסלולים ובדיקת חשבונות ודוחות הנוכחות של המלוות ובתי הספר
• דיווחים בנושא ההסעות למשרד החינוךיצירת קשר

רונית רותם, רכזת הסעות
טלפון:  073-3388305
 

 

 חוזר מנכ"ל משרד החינוך

 

negishut icon עבור לתוכן העמוד