השאלת ספרי לימוד בבתי הספר

 

פרויקט השאלת ספרי לימוד לקראת שנה"ל תשע"ד
 
הורים יקרים, שלום רב.

לאור ההצלחה בפרויקט השאלת ספרי לימוד, גם השנה עיריית אור יהודה תמשיך את פעילותה להפחתת הנטל הכלכלי בגין רכישת ספרי לימוד ונצרף לפרויקט גם את תלמידי יא'- יב'.

הפרויקט נועד לתת לכל התלמידים הזדמנות שווה להצטייד בסל ספרים מלא וכן לקחת חלק בשמירה על איכות הסביבה על ידי שימוש חוזר בספרים.

 לאור זאת ועל מנת להמשיך בהצלחה בפרויקט השאלת ספרי הלימוד, מתבקשים כל ההורים לפעול כדלקמן ולא יאוחר מהמועדים הנקובים:

 

1 .להחזיר לבית הספר את כל הספרים המצויים ברשות הילדים החל מתאריך 26.06.16 עד 30.06.16.

2 .החל מתאריך 04.05.16 עד ליום 25.06.16 ולא יאוחר מכך - לשלם דמי שאילה בסך 280 ₪ בעבורם יקבלו סל ספרים מושאלים לקראת שנת הלימודים החדשה.

3 .שכבה י'-יב' דמי שאילה 320 . ₪ יובהר כי הסכום הנקוב אינו סופי והוא יותאם לסכום אשר יפורסם בחוזר מנכ"ל ביוני 2016.

 

דרכי תשלום -  התשלום יתבצע באינטרנט באתר חברת my.

http://www.my-or.org.il/

 

הצלחת הפרויקט מותנית בשיתוף פעולה מצדכם ההורים, על מנת להבטיח שהתלמידים יקבלו סל ספרים מלא וראוי לשימוש, וזאת בעלות סמלית בלבד בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל – משרד החינוך.

נודה לכם על שיתוף פעולה כמפורט לעיל ולא יאוחר מהמועדים הנקובים על מנת להבטיח פתיחת שנת לימודים מוצלחת.

 

לבירורים ניתן להתקשר למזכירות בית הספר של ילדכם. 

 

  רישום לפרוייקט

 

בברכה
 
סוניה סעדה
מנהלת פרויקט השאלת ספרים.
טלפון:03.5388821

 


 


סרטון:
אנחנו רוכשים ספרי לימוד - אתם חוסכים

 


 


רקע


פרויקט השאלת ספרי לימוד פועל בחלק מבתי הספר מכוח חוק השאלת ספרי לימוד, התשס"א-2000, ומכוח התקנות להשאלת ספרי לימוד, התש"ע-2010.

עיריית אור יהודה, בשיתוף ועד ההורים העירוני, מקדמים את פרויקט השאלת ספרי לימוד בבתי הספר בעיר, בשל היותו מיזם בעל חשיבות עליונה לצמצום פערים חברתיים ולמתן הזדמנות שווה לכל התלמידים לפתוח את שנת הלימודים עם סל ספרים מלא.

במסגרת הפרויקט, בתחילת שנת הלימודים יקבלו התלמידים ספרי לימוד ובסוף כל שנת לימודים התלמידים יחזירו את ספרי הלימוד לבית הספר לשימוש התלמידים הצעירים מהם.

הורי התלמידים ישלמו תשלום שנתי המאושר במסגרת "תשלומי הורים" ותמורתו הם מקבלים סל ספרי לימוד לשנת הלימודים החדשה.יתרונות הפרוייקט


הפרויקט מביא הקלה משמעותית בנטל הכספי המוטל על ההורים ברכישת ספרי לימוד בתחילת שנת הלימודים. חשוב לציין שהפרויקט אינו מצטמצם לתחום של השאלה והוזלה של ספרי לימוד, אלא הוא פרויקט חברתי-קהילתי. אפשר להפעיל בו תלמידים באיסוף ספרים ובחלוקתם ולהפעיל סדנאות לכריכת הספרים המיועדים להשאלה ולחידוש ספרים ישנים ועוד. בבתי ספר המפעילים את הפרויקט נוצר הוי שמטמיע ערכים של שוויון, שמירה על הרכוש ותרומה לקהילה. שמירה על הספרים במהלך שנת הלימודים והחזרתם במצב טוב בסוף השנה, על מנת להעביר אותם הלאה לילדי השכבות הצעירות, הינה תנאי עיקרי להצלחת הפרויקט.טופס הסכמת הורים להשתתפות בפרויקט


כאמור התנאי להצטרפות בי"ס לפרויקט השאלת ספרי לימוד וקבלת תמיכת משרד החינוך הינו הסכמה של לפחות 60% מהורי התלמידים.
חשוב להדגיש כי, הפעלת הפרויקט מותנית במסירת ספרי הלימוד המשומשים של השנה הנוכחית לבית הספר.חוזר מנכ"ל
(קישור)


 

negishut icon עבור לתוכן העמוד