דלג על בר עליון
בר עליון

פרוטוקולים ישיבות מועצה לשנת 2016

  ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 89 מיום 27 דצמבר 2016
  ישיבת מועצה מיוחדת שלא מן המניין מס' 88 מיום 27 דצמבר 2016
  ישיבת מועצה מיוחדת שלא מן המניין מס' 87 מיום 27 דצמבר 2016
  ישיבת מועצה מיוחדת שלא מן המניין מס' 86 מיום 27 דצמבר 2016
  ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 85 מיום 21 נובמבר 2016
  ישיבת מועצה מן המניין מס' 84 מיום 7 נובמבר 2016
  ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 83 מיום שני 10 אוקטובר 2016
  ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 82 מיום שני 10 אוקטובר 2016
  ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 81 מיום 19 בספטמבר 2016
  ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 80 מיום 19 בספטמבר 2016
  ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 79 מיום 19 בספטמבר 2016
  ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 78 מיום 19 בספטמבר 2016
  ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 77 מיום 19 בספטמבר 2016
  ישיבת מועצה מן המניין מס' 76 מיום 5 בספטמבר 2016
  ישיבת מועצה מן המניין מס' 75 מיום 8 באוגוסט 2016
  ישיבת מועצה מן המניין מס' 74 מיום 8 באוגוסט 2016
  ישיבת מועצה מן המניין מס' 73 מיום 8 באוגוסט 2016
  ישיבת מועצה מן המניין מס' 72 מיום 11 ביולי 2016
  ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 71 מיום 19 ביוני 2016
  ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 70 מיום 19 ביוני 2016
  ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 69 מיום 19 ביוני 2016
  ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 68 מיום 19 ביוני 2016
  ישיבת מועצה מיוחדת שלא מן המניין מס' 67 מיום 19 ביוני 2016
  ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 66 מיום 6 ביוני 2016
  ישיבת מועצה מן המניין מס' 65 מיום 6 ביוני 2016
  ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 64 מיום 13 באפריל 2016
  ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 63 מיום 4 באפריל 2016
  ישיבת מועצה מן המניין מס' 62 מיום 4 באפריל 2016
  ישיבת מועצה מן המניין מס' 61 מיום 7 במרץ 2016
  ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 60 מיום 7 במרץ 2016
  ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 59 מיום 7 במרץ 2016
  ישיבת מועצה מן המניין מס' 58 מיום 1 בפברואר 2016
  ישיבת מועצה מיוחדת, לא מן המניין מס' 57 מיום 18 בינואר 2016
  ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 56 מיום 11 בינואר 2016
  ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 55 מיום 11 בינואר 2016
  ישיבת מועצה מן המניין מס' 54 מיום 11 בינואר 2016
negishut icon עבור לתוכן העמוד